کسی به جای گوگل کردن از شما سوال پرسیده؟ چیزی که باید گوگل می کرد رو بنویسید، کلیک کنید و لینکی که تولید می شه رو براش بفرستین (:

برای کسانی که هی ازشون سوالاتی می‌شه که با یک گوگل ساده می شه به جوابش رسید.

این پروژه هیچ ربطی به گوگل نداره.

Mouse